Mali wacht op de officiële uitslag van de presidentsverkiezingen

Ook interessant...

10 reacties

 1. Ik ben het oneens met de laatste zinnen – dat Mali niet klaar zou zijn voor ‘de democratie’ – van deze verder interessante bijdrage. Mag ik de auteur vragen of hij meer onderbouwing voor deze conclusie heeft dan hij in zijn bijdrage aangeeft? Nog nooit was de verkiezingsopkomst in Mali zo groot als afgelopen zondag. Blanken zijn altijd snel met hun mening en kritiek, vooral over Verweggistans. Terecht geeft de auteur aan dat voor niet-Malinezen een groot deel van de Malinese politieke en culturele werkelijkheid ‘terra incognita’ is, ook al hebben ze jaren in Mali gewoond en gewerkt. We moeten oppassen niet alle Malinezen over één kam te scheren. Maar dat weet de schrijver ook neem ik aan.

  • aart van der heide schreef:

   Geachte Meneer van der Kraaij. Hetgeen ik schrijf komt niet uit mijn mond maar uit de mond van een hoge Malinees. Natuurlijk kun je zeggen dat een voormalig regional directeur van de politie dit niet kan zeggen maar ja het is zijn mening en overtuiging en daarom mag hij mij dat te zeggen. Hij kan het ook beargumenteren en dat deed hij ook. Trouwens de uitslag is intussen bekend en IBK heft slechts 39% van de stemmen behaald terwijl CS er 19% heft. Minister Timmerman van BuZA waarvoor U gewerkt heft, heft het Malinese volk gefeliciteerd met deze voorbeeldige verkiezingen. Ja, wij Nederland prediken de democratie terwijl we nog opgescheept zitten met een feodeel instituut als de monarchy. Ik hoop dat U op 28 april geen oranje zult dragen. Ja, de USA is dan ook geen goed voorbeeld van democratie.

 2. PS Een vraagje voor de schrijver: Ik herinner me presidentiële verkiezingen in een land waarbij niet iedere stemgerechtigde mocht stemmen, niet alle uitgebrachte stemmen werden geteld en de presidentskandidaat die de meeste stemmen kreeg, de verkiezingen verloor! De ‘winnaar’ werd later nog herkozen. Zou je dit land ‘niet klaar voor de democratie willen noemen?
  Het was…. de Verenigde Staten waar in 2000 George W. Bush aldus de verkiezingen ‘won’….

  • aart van der heide schreef:

   Vraagje: Zou je dit land niet klaar willen noemen voor de democratie? ja, ze zijn er natuurlijk klaar voor maar is dat land een werkelijke democratie? Wie geld heft kan zich kandidaat stellen en in washinton lobbiet het kapitaal op allerlei mogelijke manieren. Zij zijn natuurlijk klaar want bijna iedereen daar kan lezen en schrijven en bijna iedereen is gealphabetiseerd. In Mali niet. Mali heft ook een geheel andere culturele achtergrond. Echter, als U me vraagt welk system zou goed voor Mali zijn dan moet ik U eerlijk zeggen dat ik dat niet kan zeggen. Misschien moet ik er eens met U over van gedachten wisselen maar vele Malinezen weten het ook niet en zij schuwen de Europese intellectuelen die hen vertellen dat “democratie moet”.

 3. In grote lijnen ben ik het met deze zienswijze over het verschil tussen de VS en Mali eens, maar ik denk dat een van de punten van overeenkomst tussen Malinezen en Amerikanen (die zijn er!) is het recht op ‘freedoms from’ en ‘freedoms of’. Dit houdt ook in het recht op de creatie van politieke partijen, het recht op verschil van (politieke) mening, en het recht op een Staat of overheid die de belangen van alle burgers behartigt. Behalve ‘democratie’ ken ik geen ander politiek systeem die dit mogelijk maakt. Ik hou me aanbevolen voor een verdere gedachtewisseling over deze en andere interessante zaken!

  • aart van der heide schreef:

   Amerikanen zeggen dat ze in een vrij land leven. Malinezen hebben dat ook altijd gezegd zelfs in de tijd van Moussa Traore. Het lijkt erop waarin je gelooft en niet wat werkelijk is. sad or not?

 4. President Moussa Traoré (1968-1991) was een dictator die zijn tegenstanders uit de weg ruimde, opsloot, of deed vluchten naar het buitenland. Zijn tegenstanders wilden hem al langer de macht ontnemen maar deden dit niet om een bloedbad te voorkomen. Toen in 1991 burgerlijke protesten tegen het bewind van Moussa Traoré in en bloedbad ontaardden, besloot een aantal militairen in te grijpen want hun argument tegen een coup gold niet meer en zij pleegden de staatsgreep die een einde maakte aan een tijdperk waarin veel Malinezen zich niet vrij voelden. Mijn bron? Een van de coupplegers.

  • aart van der heide schreef:

   En de rol die Mitterand heft gespeeld? heft Uw couppleger – ik ken zijn naam – ook daarover verteld? uw verhaal is het officiele verhaal dat in die tijd ook door Den Haag werd verteld maar kent U ook het werkelijke verhaal? Ik zal U opnoemen wat er onder Alpha aan duistere praktijken gebeurde. Toen zijn er ook mensen uit de weg geruimd. toen warden tegenstanders ook dmv duistere ongelukken om het leven gebracht. Toen warden kritische journalisten ook letterlijk gek gemaakt. Bron: niet Uw couppleger maar ik zelf en mijn directe kontakten in Bamako. Uw bazen in Den Haag stonden toen te juichen om de democratie, ze smeten bakken met geld dat nooit verantwoord werd in dat bewind. Bron: iemand die nu minister is in Mali en toen op de mabassade werkte. Mijn enige problem met Uw verhaal is dat zo lang een bron politiek correct is deze als bron gebruikt mag worden en anders wordt er gezegd dat de bron niet zuiver is.

 5. Beste auteur, u lijkt zich op te winden. Mijn advies: niet doen, neem wat meer afstand. U bent vast geen historicus. Uw stukken zijn toch interessant omdat u weergeeft wat er op straat gebeurt, omdat via uw verhalen gewone mensen aan het woord komen. Dat is altijd goed. Maar beperk u niet tot geruchten en volks- of zogenoemde onderbuikgevoelens. “Facts first, opinions later” !
  PS U bent nogal gebiologeerd door een van mijn vroegere werkgevers, dat is uw goed recht en ongetwijfeld heeft u daar goede redenen voor. Maar identificeer mij alstublieft niet met dit instituut of de leiders ervan. Ieder zijn verantwoordelijkheden (en beperkingen).

  • aart van der heide schreef:

   Geachte Heer van de Kraaij. Ja, de geruchten, de onderbuikgevoelens, de mensen van de straat. First fact and later opinions. Maar hoe kom je aan facts? Ik ken de naam van de couppleger maar stel de vraag wat de werkelijke achtergrond van de coup in 1991 is geweest. We kennen de facts en ook U interpreter die. Ik zit nog in het stadium van de werkelijke facts dus de echte feiten die uw bron – ik ken zijn naam – u ook zal niet verteld zal hebben. Zekere feiten zal hij ook niet kennen. Dus u spreekt over de facts waarvan u er velen ook niet zult kennen. Daarom zijn er zo veel geruchten. Wie is in staat de werkelijke feiten op een rijtje te krijgen en hoe? het zou leuk zijn met u in debat te gaan over de methodiek van het achterhalen van feiten en hoe deze te interpreteren. Misschien kan ik u uitnodigen voor een gedachtenwisseling hierover of u mag het ook een duel noemen. Ik weet dat u een voormalig ambtenaar van BuZa was en dat geeft u het voordeel meer feiten te kennen maar dat maakt u ook gehandicapt omdat u toch uw voormalige werkgever niet mag afvallen. leuk debat hebben we. Dank u.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *