Tags: Afrika

Afrika telt drie keer meer mobiele telefoons dan wc’s

IPS. Schoon water en sanitaire voorzieningen zijn de basis voor goede gezondheid en economisch welzijn, maar toch telt Afrika momenteel meer mobiele telefoons dan toiletten. Hoge kosten en slecht beleid zetten een rem op ontwikkelingen op sanitair gebied.

EU plant verbod op export van ivoor

IPS. De Europese Unie werkt aan een totaalverbod op de uitvoer van onbewerkt ivoor dat al op 1 juli van kracht moet worden. De maatregel moet de stroperij in Afrika tegengaan.

Schone energie voedt Afrika

CNN. Van een Afrika-vormige zonne-energiecentrale bij Kigali, Rwanda, tot een massale geothermische installatie die de kracht van Kenia’s warmwaterbronnen oogst, overal duiken installaties voor hernieuwbare energie op rond het continent.

Verkiezingsdebat

Aart van der Heide. Donderdagavond 16 februari vond het grote verkiezingsdebat over internationale samenwerking en migratie plaats in de mooie Tropen Instituut te Amsterdam. De grote zaal zat helemaal vol. Veel jonge mensen waren gekomen.

De weg naar bruto mondiaal geluk

Missie, visie en strategie zijn de waarden waar we hier in het westen mee zijn groot gebracht. Dat leverde vaak geweldige organisaties en prachtige resultaten op, maar dingen veranderen. De tijdgeest keert. Het besef dringt door dat we niet kunnen doorgaan op de manier die we al decennialang gewend zijn. Het Afrikaanse Ubuntu kan uitkomst bieden.

Een nare nepwaarheid

Mart Hovens. Ik heb een groot deel van mijn leven in de ontwikkelingssamenwerking gewerkt. Ik wilde solidariteit tonen met de mensen die het minder goed getroffen hadden. Dit in de overtuiging dat wij iets teruggaven van wat we in de eeuwen daarvoor genomen hadden.

Mijlpaal voor ontwikkeling Afrikaanse tuinbouw

Rijk Zwaan. Groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan heeft zijn eerste hybriderassen voor Afrikaanse aubergine geïntroduceerd. Deze hebben talloze voordelen ten opzichte van de rassen die traditioneel in Afrika worden geteeld en bieden boeren de mogelijkheid een beter inkomen te genereren. Rijk Zwaan heeft ongeveer 10 jaar aan de ontwikkeling van deze rassen gewerkt en is nu met de eerste commerciële verkopen gestart.

Schiphol en Amref Flying Doctors starten samenwerking

Amref Flying Doctors. Schiphol en Amref Flying Doctors zijn sinds januari 2017 een samenwerking aangegaan voor de duur van drie jaar om geld in te zamelen en aandacht te vragen voor een betere gezondheid in Afrika. Amref Flying Doctors volgt Unicef op als maatschappelijk partner van Schiphol, waarmee de samenwerking op 31 december 2016 afliep.

China kondigt verbod aan op ivoorhandel

BBC News. China heeft een verbod op alle handel in en verwerking van ivoor bekend gemaakt. Tegen het einde van 2017, dat wel. Actiegroepen prezen de beslissing als ‘historisch’ en een ‘game-changer’ voor de toekomst van de olifanten.

Jachtluipaard sprint richting uitsterven

IPS. Het snelste landdier ter wereld, de cheetah, sprint richting uitsterven. Als er niet snel actie wordt ondernomen, dreigt het jachtluipaard op korte termijn geschiedenis te worden, blijkt uit Brits onderzoek.

Afrika in 2016: democraten en dinosaurussen

Fred van der Kraaij. De tijd van eenpartijstaten, dictaturen en staatsgrepen in Afrika ligt achter ons – maar helaas nog niet helemaal zoals we verderop zullen zien. Meerpartijenverkiezingen zijn de afgelopen 25 jaar normaal geworden. De omslag vond plaats na de val van de Berlijnse muur en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.